Trondheim folkebibliotek - logo
BIBLIOFIL I GRUNNSKOLEN
FELLES  DATASYSTEM  FOR  GRUNNSKOLEBIBLIOTEKENE  I  TRONDHEIM KOMMUNE

FOR ELEVER OG LÆRERE:


Søk i din skoles bibliotek-database


Søk i mange bibliotek samtidig


FOR BIBLIOTEKANSVARLIG:
Oppstart av Bibliofil startmeny

Hvilken tjener skal programmet kontakte?

Bibliofil brukerhåndbok (krever passord)

Utskrift av strekkoder (krever passord)

Statistikkinnstillinger


Årlig skolebibliotekstatstikk

Bestille etiketter, lånekort, strekkodelesere, ekstra lisenser

Lånekort med strekkode

Reinstallasjon av Bibliofil?
Kontakt IT-brukerhjelp tlf. 40060.


DISKUSJONSFORUM:
Info om to diskusjonsforum

SAMARBEIDSPARTNERE

Bibliotek-Systemer AS

Trondheim folkebibliotek


Trondheim kommune

ANDRE PROSJEKTER OG ORGANISASJONER
Andre Bibliofil-skoler i Norge

Skolesidene i Trondheim


NBF Avdeling skole


ENSIL Europeisk netterverk for skolebibliotekFOR PROSJEKTGRUPPA:


Skrivere med IP-nummer


Kontaktpersoner ved skolene


PROSJEKTGRUPPA:

Prosjektleder: 
Grethe Naalsund - tlf. 72 54 92 22

Bibliotekfaglig brukerstøtte:
Lise Hammerås - tlf. 72 54 75 23

Teknisk brukerstøtte:
Bjørn Tore Nyland - tlf 72 54 75 37 / 952 63 406


Trondheim kommune benytter datasystemet Bibliofil i alle grunnskolebibliotekene. Prosjektet heter "BIG - Bibliofil i grunnskolen" og omfatter 55 skolebibliotek i Trondheim. Prosjektet startet i juli 2000 og ledes av Grethe Naalsund, rektor ved Breidablikk skole. Trondheim folkebibliotek er bibliotekfaglig og teknisk brukerstøtte i prosjektet basert på en årlig samarbeidsavtale. Dette nettstedet er først og fremst beregnet på ansatte ved skolebibliotekene i Trondheim kommune, for å støtte dem i bruk av Bibliofil. På disse sidene finnes informasjon om hva som foregår akkurat nå og lenker til ulike hjelperessurser. 

HVEM KONTAKTER JEG?

Dersom det gjelder:

  • Søk, katalogisering, statistikk, strekkoder/etiketter og nullstilling av lisenser: 
   Kontakt
   bibliotekar Lise Hammerås tlf. 725 47523.(Treffes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).
   Alternativt Bodil Kleven tlf. 725 47509.
  • Brukeridenter, utlån, skrivere, lånekort, lisenser og strekkodelesere:
   Kontakt IKT-rådgiver Bjørn Tore Nyland tlf. 725 47537 / 952 63 406.
   (Treffes normalt alle dager fra kl 8:45)
   alternativt:
   Mildrid Liasjø kontaktes, tlf. 725 47522.
  • Bibliotekets sentralbord kan også kontaktes og spør etter personer nevnt ovenfor, tlf. 725 47500.
  • For å få tilgang til Bibliofil som fagsystem, kontakt skolens IKT-veileder som bestiller tilgang i selvbetjeningsportalen hos
   IT brukerhjelp.


AKTUELT:

Høsten 2017 - uke 32/33: Klasseflytting og import av høstens nye elever: http://www.tfb.no/big/klasseflytting.htmlHURTIGPÅLOGGING / FELLESIDENT FOR BIBLIOFIL:

Bibliofil kan brukes enten i selvbetjent modus eller vha. elevvakter i biblioteket. For å unngå innlogging med personlig brukerident, er det utviklet en hurtigpåloggingsløsning for tilgang til Bibliofil uten å logge inn på PCen først. Hurtigpålogging finnes kun for elevnett (TKE). Klikk her for word-dokument som beskriver løsningen.
LES MER I ARKIV OVER GAMLE NYHETER.

 


 
Oppdatert 6.juni 2017